Substantiv

gardenia

busk med blanke blade og store, oftest hvide, vell ...

Placering

gardenia har 3 overbegreber (buskplanteorganisme)

Egenskaber

Plante og Objekt