Substantiv

korsved

busk el. lille træ med parvist modstillede sidegre ...

Synonymer

vrietorn

Placering

korsved har 3 overbegreber (buskplanteorganisme)

Egenskaber

Plante og Objekt