Substantiv

masse 1

masse, substans e.l. med bestemte egenskaber

Synonymer

stof

I en sætning

 • Ideen bag ovnen er et effektivt, men lille og lukket ildsted og en lang røgkanal, der afgiver varme til massen af sten
 • De bløde stoffer, træ og læder veg for de hårde, kul og jern

Placering

masse har ingen overbegreb

Underbegreber

 • klat: (lille) mængde af en blød, klistret el. tyktflyden ...
 • middel: stof der bruges for at opnå en bestemt virkning, f ...
 • nydelsesmiddel: stof som indtages udelukkende for nydelsens skyld, ...
 • næring, næringsmiddel og næringsstof: mængde af forskellige stoffer som levende organism ...
 • spildstof: (ingen definition)
 • stof: kemisk forbindelse el. blanding af kemiske forbind ...
 • substans: væske, masse el. andet materiale
 • vare: noget, ofte en genstand, der (kan) købes og sælges ...
 • væde og væske: stof som er flydende, dvs. har et bestemt rumfang, ...

Egenskaber

Substans