Substantiv

organisme 1

dyr, plante el. anden levende enhed

I en sætning

 • Til enhver tid i de sidste 3 milliarder år har Jorden været beboet af forskellige organismer

Placering

organisme har ingen overbegreb

Underbegreber

 • alge og algevækst: primitiv, som regel vandlevende organisme der vari ...
 • dyr: DANNET: mennesker og dyr DDO: organisme som tilhør ...
 • efterkommer: levende organisme der nedstammer fra en anden, bes ...
 • familiemedlem: plante el. dyr der tilhører en bestemt botanisk el ...
 • forfader og stamfader: dyr el. plante som andre individer nedstammer fra
 • foster: menneskelig el. dyrisk organisme i perioden fra de ...
 • hermafrodit: tvekønnet person, dyr el. plante
 • hybrid: dyr el. plante der er en krydsning mellem to indiv ...
 • infusionsdyr: op til 2 mm stor, encellet organisme (protozo) med ...
 • kim, mikrobe og mikroorganisme: organisme af mikroskopisk størrelse
 • krop, organisme og system: et menneskes el. et dyrs fysiske struktur beståend ...
 • krydsning: dyr el. plante der er frembragt ved befrugtning el ...
 • lav: organisme som består af en svamp sammenvokset med ...
 • legeme: afgrænset enhed i en levende organisme
 • mikroflora: mikroskopiske plantelignende organismer som fx bak ...
 • mutant og mutation: organisme hvis arveanlæg er ændret ved mutation
 • parasit og snylter: dyr, plante el. mikroorganisme der lever på og opt ...
 • plante, plantesort og plantevækst: levende organisme der ikke har nogen særlig evne t ...
 • smittespreder og spreder: dyr, plante el. organisme der kan bære og udbrede ...
 • stamform: dyr, plante el. anden levende organisme som andre ...
 • svamp: flercellet organisme som ikke udfører fotosyntese, ...
 • transportør: genstand el. levende væsen som transporterer noget
 • vanskabning: menneske, dyr el. plante(del) som har misdannelser ...
 • vektor: organisme som er bærer af et smitstof
 • vært og værtsorganisme: organisme der er levested for andre organismer
 • vært og værtsorganisme: organisme der tilføres arvemateriale fra en anden ...

Egenskaber

Levende og Objekt