Substantiv

plante (substantiv)

levende organisme der ikke har nogen særlig evne t ...

Synonymer

plantesort og plantevækst

I en sætning

 • I planteskolerne vrimler det med dejlige, tætte planter, der viser deres første blomster
 • Planterne optager energi fra solens lys ved hjælp af bladenes grønne farvestof, der kaldes klorofyl

Placering

plante har 1 overbegreb (organisme)

Alignering

Det Engelske Wordnet har begreber der svarer til det Danske:
 • (Engelsk) plant, flora og plant life: (botany) a living organism lacking the power of locomotion

Underbegreber

 • Jomfru Marias sengehalm: 10-60 cm høj plante med kranse af smalle blade og ...
 • Jomfru Marias sengehalm: 10-60 cm høj plante med kranse af smalle blade og ...
 • afgrødeplante: plante som dyrkes som afgrøde i landbruget
 • agave: stor, opr. amerikansk plante med stive og forholds ...
 • agermåne: 30-80 cm høj plante med behåret stængel, takkede b ...
 • agertidsel: 50-100 cm høj plante med små, tornede blade, små r ...
 • akeleje: plante med fligede blade og blå, røde el. hvide bl ...
 • almindelig katost: 40-90 cm høj plante med brede, håndfligede blade, ...
 • aloe: plante med takkede, kødfulde blade i rosetter og r ...
 • alrune: plante med tyk pælerod, kort stængel og klokkeform ...
 • amarant: stor plante med røde el. gule blomster i aks el. k ...
 • amarant: stor plante med røde el. gule blomster i aks el. k ...
 • ambra: op til 120 cm høj, flerårig, opr. sydeuropæisk pla ...
 • ambra: op til 120 cm høj, flerårig, opr. sydeuropæisk pla ...
 • ambrosie: ca. 1 m høj plante med små, enkønnede blomsterkurv ...
 • ampelplante: (ingen definition)
 • anemone: 10-25 cm høj plante med tre blade i en krans omkri ...
 • anemone: plante med en tyk jordstængel, en krans af tre fli ...
 • angelik: kraftig, høj plante med tyk, opret stængel og hvid ...
 • aspidistra og jernplante: plante med underjordisk stængel, store lancetforme ...
 • asters: plante med hvide, blå el. rødlige blomster og smal ...
 • astragel: plante med små, runde blade og gule el. violette b ...
 • aurikel: ca. 10 cm høj flerårig plante med små gule blomste ...
 • avlsplante: (ingen definition)
 • bakkestjerne: plante med rødlige el. hvidlige blomster i små, st ...
 • baldrian: plante med hele el. fjersnitdelte blade og røde el ...
 • baljeplante: plante der er plantet i en balje og kan flyttes in ...
 • balsamin: glat plante med saftige, glasklare stængler og med ...
 • basilikum: ca. 30 cm høj plante med små hvide el. lilla bloms ...
 • bede: plante med glatte, ofte liggende stængler, brede b ...
 • begonie: plante med hvide, røde, gule el. lyserøde blomster ...
 • betonie: flerårig plante med hvide, gule, rosa el. violette ...
 • bingelurt: plante med mørkegrønne, parvist modstillede blade, ...
 • bittermælk: plante der har blade med stive hår, stængler med b ...
 • bjørnebær: krybende, 10-25 cm høj plante med lyserøde blomste ...
 • bjørneklo: op til 3 m høj plante med store, fligede blade og ...
 • blomkål: grøntsag bestående af et fast hoved af tætsiddende ...
 • blomst: stængel med en smuk, farvestrålende el. særpræget ...
 • blomst: plante med farvede blomster og ikketræagtige stæng ...
 • blåhat: 30-50 cm høj plante med spredte, fligede blade og ...
 • blåmunke: 10-40 cm høj plante med lyseblå blomster der minde ...
 • blåmunke: 10-40 cm høj plante med lyseblå blomster der minde ...
 • blåstjerne: plante som har 5-15 cm lange, liggende stængler me ...
 • blæresmælde: 25-45 cm høj plante med lancetformede, grågrønne b ...
 • boghvede: plante med op til 60 cm høje stængler, pilformede ...
 • bomuld: tropisk og subtropisk plante med store røde, hvide ...
 • bonderose og pæon: 50-70 cm høj, flerårig plante med tyk stængel, fli ...
 • borst: plante med mælkesaft, fligede blade og gule blomst ...
 • brandbæger: giftig, op til 1 m høj plante med fligede blade og ...
 • aspargeskål og broccoli: mørkegrøn, blomkålslignende grøntsag med en fast s ...
 • brodfrø: 15-80 cm høj plante hvis blomsterkurve er beklædt ...
 • brudurt: plante med 5-25 cm lange, liggende stængler, små o ...
 • brunelle: 5-25 cm høj plante med parvist modstillede blade o ...
 • brunelle: 5-25 cm høj plante med parvist modstillede blade o ...
 • brændende kærlighed og koraltop: lav plante med klaser af små, ofte røde blomster
 • brændende kærlighed og koraltop: lav plante med klaser af små, ofte røde blomster
 • brændenælde og nælde: plante med firkantet stængel, takkede blade og gif ...
 • brændenælde og nælde: plante med firkantet stængel, takkede blade og gif ...
 • bukkehorn: bittert lugtende plante med let buede frugter
 • bukkehorn: bittert lugtende plante med let buede frugter
 • bulmeurt: 25-80 cm høj, giftig og ildelugtende plante som ha ...
 • bundplante: lav plante der plantes (mellem andre planter) for ...
 • burre: tidsellignende plante med kraftig pælerod, grove s ...
 • burre: tidsellignende plante med kraftig pælerod, grove s ...
 • busk: flerårig plante med træagtige grene der forgrener ...
 • bygplante: (ingen definition)
 • bynke: urt el. busk med små kurvblomster der udsender sto ...
 • bynke: urt el. busk med små kurvblomster der udsender sto ...
 • bælgplante: plante med frugter i form af bælge og ofte en evne ...
 • cikorie: 60-80 cm høj plante med mælkesaft, fligede blade o ...
 • citrongræs: ca. 2 m høj, duftende tropisk plante med stive bla ...
 • daglilje: 50-100 cm høj, flerårig plante med rodknolde, blad ...
 • dansk ingefær: 25-40 cm høj, giftig plante med langstilkede, pilf ...
 • desmerurt: lav, moskuslugtende plante med et lille terningfor ...
 • desmerurt: lav, moskuslugtende plante med et lille terningfor ...
 • dild: ca. 1 m høj, enårig plante med gule blomster og st ...
 • djævelsbid: 25-60 cm høj plante med få, parvist modstillede bl ...
 • dodder: spinkel plante med små gule blomster og kuglerunde ...
 • dodder: spinkel plante med små gule blomster og kuglerunde ...
 • drivhusplante: plante der trives bedst under særlig beskyttede fo ...
 • druemunke: 30-60 cm høj, giftig plante med store fligede og t ...
 • dueurt: plante med små røde, lilla el. hvide blomster og m ...
 • dværgbusk: op til 50 cm høj, flerårig plante med træagtige gr ...
 • dyndurt: 1-5 cm høj, spinkel plante med små lyserøde blomst ...
 • elefantgræs: 1,5-3 m høj plante der har store sølv- el. råhvide ...
 • engblomme: 30-60 cm høj plante med fligede blade og store, næ ...
 • engkabbeleje og kabbeleje: 15-40 cm høj plante med tykke, hule stængler, stor ...
 • ensian: plante med parvist modstillede blade og oftest blå ...
 • epifyt: plante der vokser på en anden plante uden at tage ...
 • epifyt: plante der vokser på en anden plante uden at tage ...
 • estragon: op til 1,5 m høj plante med små grønlige blomster ...
 • fandens mælkebøtte, løvetand og mælkebøtte: 5-30 cm høj plante indeholdende mælkesaft og med h ...
 • ficus: plante som har mælkesaft og små blomster der under ...
 • ficus: plante som har mælkesaft og små blomster der under ...
 • digitalis og fingerbøl: giftig, op til 1,5 m høj plante med store blade ve ...
 • digitalis og fingerbøl: giftig, op til 1,5 m høj plante med store blade ve ...
 • etbær og firblad: 10-35 cm høj plante med fire store, ovale blade de ...
 • etbær og firblad: 10-35 cm høj plante med fire store, ovale blade de ...
 • firling: lille, spinkel plante med smalle, spidse blade og ...
 • firling: lille, spinkel plante med smalle, spidse blade og ...
 • fladstjerne: spinkel plante med små, ofte hvide blomster der er ...
 • flammesværd: plante der har højrøde, spidse blomsterstande og v ...
 • fliglæbe: plante med en opret stængel der midtpå har to bred ...
 • flittiglise: plante med kødfulde blade og blomster i stærke far ...
 • floks: plante med aflange blade og små, ofte stærkt farve ...
 • forglemmigej: 5-40 cm høj plante med slanke, ofte behårede blade ...
 • fredløs: plante der har modsatte el. kransstillede blade og ...
 • fruebær: plante med lange, krybende ranker og 10-30 cm høje ...
 • frytle: plante med lange, smalle, behårede blade, små stje ...
 • blomsterplante og frøplante: plante som formerer sig ved frø der dannes i plant ...
 • frøstjerne: plante med fligede blade og små primitive, gullige ...
 • arve og fuglegræs: 5-20 cm høj plante med håret stængel, ægformede bl ...
 • fugleklo: plante med blomster samlet i skærmlignende stande ...
 • gemserod: plante med fx gule blomster i kurve
 • dahlia og georgine: plante med store farvestrålende blomster
 • geranie og pelargonie: plante med tykke, ofte hårede blade og røde, hvide ...
 • gerbera: plante med rørformede blomsterkroner i pastelfarve ...
 • gevækst: lille plante
 • giftlilje: enkimbladet, oftest giftig plante med stængelknold ...
 • giftplante: plante der indeholder giftige stoffer
 • gladiolus: plante med sværdformede blade og med farvestrålend ...
 • bynke og gråbynke: 60-120 cm høj plante med fintfligede blade der er ...
 • grøde: planter der vokser et bestemt sted; høstudbytte
 • gul okseøje: 15-40 cm høj plante med aflange, takkede blade og ...
 • gul sennep og sennep: korsblomstret plante med kløftede blade, gule blom ...
 • guldblomme og volverlej: 20-40 cm høj plante med brede, furede blade ved jo ...
 • guldkarse: plante med fligede blade, små gule blomster og kor ...
 • guldstjerne: 10-30 cm høj løgplante med et langt, smalt blad de ...
 • gyldenlak: ca. 40 cm høj, toårig plante med store gule, orang ...
 • gyldenris: 10-80 cm høj plante med lange, smalle blade og med ...
 • gyvelkvæler: brunlig el. rødlig plante der suger næring fra and ...
 • gåsefod: plante med små grønne, kugleformede blomster og bl ...
 • gåsefod: stedsegrøn plante med hjerteformede blade der udvi ...
 • gåseurt: plante med smalle blade og blomster med gule og hv ...
 • halvbusk: plante hvis nederste del er hård og træagtig, mens ...
 • halvgræs: græslignende plante med marvfyldte, ofte trekanted ...
 • halvgræs: græslignende plante med marvfyldte, ofte trekanted ...
 • hampeplante: (ingen definition)
 • hanekro: 20-90 cm høj, dunhåret el. stivhåret plante med sa ...
 • hanplante: plante der udelukkende har hanblomster
 • hasselurt: 6-10 cm høj plante med en enkelt brun blomst omgiv ...
 • havplante: (ingen definition)
 • hejrenæb: 10-30 cm høj plante der har rødviolette blomster o ...
 • hejrenæb: 10-30 cm høj plante der har rødviolette blomster o ...
 • heliotrop: op til 1 m høj plante som har mørkegrønne, underti ...
 • hestehov: plante med små røde el. hvide blomster og hjertefo ...
 • hindebæger: plante med tykke blade samlet ved foden og med oft ...
 • hindeknæ: 5-15 cm høj plante med liggende stængler, hindeagt ...
 • hjertespand: 40-120 cm høj plante med håndfligede blade og bleg ...
 • hjorterod: op til 1 m høj, flerårig plante med riflede stængl ...
 • hjortetrøst: op til 2 m høj plante med store, takkede, tre- el. ...
 • hjulkrone: 40-70 cm høj plante med stjerneformede blå blomste ...
 • hjørneklap: plante med stive, oprette stængler, gule blomster ...
 • hulsvøb: plante med håret, rødplettet stængel, grågrønne bl ...
 • hunplante: plante der udelukkende har hunblomster
 • husfred: lav, krybende plante med små grønne blade og uanse ...
 • husløg: lav, hårdfør plante med tykke blade i rosetter og ...
 • hvid okseøje, marguerit og præstekrave: 20-50 cm høj plante med små takkede blade og med s ...
 • hyrdetaske: op til 30 cm høj, enårig plante med små hvide blom ...
 • hækplante: (ingen definition)
 • høgeskæg: plante med gule blomster og aflange, fligede blade
 • høgeurt: plante med en lang, rank (håret) stængel og gule e ...
 • hønsetarm: lav plante der har blomster med fem hvide, kløvede ...
 • hønsetarm: lav plante der har blomster med fem hvide, kløvede ...
 • hør: 50-130 cm høj plante med tynde stængler og små, ly ...
 • ingefær: 1-1,5 m høj, tropisk plante med lange smalle blade ...
 • iris: plante med lange, smalle blade og store gule, blå ...
 • jernurt: 30-60 cm høj plante med firkantet stængel og små l ...
 • jomfru i det grønne: 20-50 cm høj plante med hvide el. blålilla blomste ...
 • jordbær og jordbærplante: lav, flerårig plante med udløbere, hvide blomster ...
 • jordrøg: plante med fint fligede blade og røde el. hvide bl ...
 • julerose: 20-30 cm høj stue- el. haveplante med takkede blad ...
 • kaffe, kaffeplante, kaffesort og kaffetræ: kaffetræ
 • kaktus: tropisk el. subtropisk plante der har tykke, saftr ...
 • kalla: op til 1 m høj plante med en lille gul, kolbeforme ...
 • kamille: 20-40 cm høj plante med fint fligede blade og gule ...
 • kanariegræs: ca. 60 cm høj enårig græsart hvis frø, kanariefrø, ...
 • kantplante: plante der anvendes til at danne kant langs fx et ...
 • kaprifolie: (slyng)plante med parvist modstillede blade og vel ...
 • kartebolle: plante hvis blomster sidder i en tæt, hovedformet ...
 • kattehale: plante med en rank stængel, tætte stande af purpur ...
 • kattehale: plante med store ovale, tilspidsede blade og røde ...
 • katteurt: 40-60 cm høj, stærkt lugtende plante med hvide, rø ...
 • katteøje: bruges om visse planter, bl.a. forglemmigej og tve ...
 • kejserkrone: op til 1 m høj, giftig plante med gule, orange el. ...
 • kiddike: 30-80 cm høj plante med fligede, behårede blade og ...
 • kikært: op til 60 cm høj plante med hvide el. røde blomste ...
 • kimplante: lille, spæd plante der fremkommer når et frøs kim ...
 • klatreplante: plante der ikke selv kan holde sig oprejst, men st ...
 • klematis og skovranke: klatrende plante med store, mørkegrønne blade og m ...
 • klinte: ca. 80 cm høj plante med store rødviolette blomste ...
 • klokkeranke: hurtigtvoksende, klatrende plante med store klokke ...
 • kløver: plante med blade der sidder i grupper på (oftest) ...
 • knavel: op til 20 cm høj plante med korte, trådlignende bl ...
 • knoldet brunrod: 50-100 cm høj plante med firkantet stængel, takked ...
 • knoldet brunrod: 50-100 cm høj plante med firkantet stængel, takked ...
 • knoldvækst: plante der har en opsvulmet underjordisk plantestæ ...
 • kodriver og primula: plante med en krans af store blade ved grunden og ...
 • kogleaks: flerårig plante som vokser i vand el. i fugtig jor ...
 • kogleaks: flerårig plante som vokser i vand el. i fugtig jor ...
 • koglepalme: plante som ligner en palme, men har hun- og hankog ...
 • koglepalme: plante som ligner en palme, men har hun- og hankog ...
 • kohvede: giftig enårig plante med parvist modstillede blade ...
 • kohvede: giftig enårig plante med parvist modstillede blade ...
 • kokleare: ca. 35 cm høj plante med velduftende hvide blomste ...
 • kolokvint: plante med en kuglerund, gul, giftig frugt; ekstra ...
 • kommen: 25-60 cm høj plante med små hvide el. rødlige blom ...
 • kongelys: plante med en op til 2 m høj, kraftig stængel tæt ...
 • konval: giftig plante med en underjordisk stængel hvorfra ...
 • koriander: op til 1 m høj, rigt forgrenet plante med små hvid ...
 • korn og kornsort: (forædlet) sort af græs hvis frø bruges som føde f ...
 • korsknap: plante med liggende ranker og oprette, 10-20 cm hø ...
 • krap: plante med op til 1 m lange stængler, lancetformed ...
 • krap: plante med op til 1 m lange stængler, lancetformed ...
 • krumhals: 15-40 cm høj plante med hår på stængel og blade og ...
 • krusemynte: 50-60 cm høj plante med blanke, ægformede blade de ...
 • krydderplante: plante hvis rod, blade, frugter e.l. bruges (tørre ...
 • krydderurt og urt: plante hvis blade el. stængler bruges i madlavning ...
 • krysantemum: plante med fligede blade og med blomster i mange s ...
 • kulsukker: plante med tykke rødder, lange, brede blade og rør ...
 • kulturplante: plante som dyrkes og anvendes af mennesker, ofte s ...
 • kurvblomst og kurvplante: plante hvis blomster består af mange små blomster ...
 • kvan: 1-2 m høj plante med kraftig stængel, hvælvede lys ...
 • kveller: op til 30 cm høj plante med glatte, saftfulde, grø ...
 • kvæsurt: op til 90 cm høj plante med savtakkede blade og rø ...
 • kål: korsblomstret plante med glatte stængler og gule b ...
 • kålplante: (ingen definition)
 • kællingetand: 10-30 cm høj plante med blade i grupper på fem og ...
 • kæruld: plante med lange, tynde blade og stængler med ofte ...
 • kørvel: 50-80 cm høj plante med små hvide blomster og flig ...
 • lakridsplante: høj, flerårig plante med blå blomster i aks el. kl ...
 • levkøj: op til 80 cm høj plante med grågrønne blade og vel ...
 • liguster: plante der bl.a. dyrkes i haver, ofte som hækplant ...
 • liljekonval: 15-25 cm høj, giftig plante med (oftest) to brede, ...
 • lobelie: plante med mælkesaft og uregelmæssige, ofte blå el ...
 • lungeurt: 10-30 cm høj plante med aflange blade og tragtform ...
 • lupin: plante med hjulformede, delte blade og stærkt farv ...
 • lyngplante: (ingen definition)
 • læbeblomst: oftest hårklædt og aromatisk duftende plante hvis ...
 • læbeblomstret: plante som tilhører læbeblomstfamilien
 • læbeløs: læbeblomst hvis blomsterkroner helt el. delvis man ...
 • lægeplante og lægeurt: plante som indeholder stoffer der anvendes som læg ...
 • løg: plante med en let svovlagtig duft og smag og ofte ...
 • løgplante og løgvækst: plante med (underjordisk) løg hvori der opsamles n ...
 • løvefod: plante med langstilkede, nyre- el. hjerteformede, ...
 • løvemund: haveplante med klasestillede blomster; dyrkes i ma ...
 • løvstikke: op til 3 m høj plante med gule skærmblomster og br ...
 • majs: op til 6 m høj enårig kornsort som har brede blade ...
 • malurt: 50-100 cm høj plante med grålige, lodne blade og s ...
 • mandstro: tidsellignende, blågrå strandplante der har brede, ...
 • maniok: op til 2 m høj, buskagtig flerårig tropisk plante ...
 • maniokplante: (ingen definition)
 • marguerit: plante med blomster der har en gul skive i midten ...
 • marguerit: plante med blomster der har en gul skive i midten ...
 • marietidsel: op til 1,5 m høj kurvplante med brede, tornede og ...
 • marietidsel: op til 1,5 m høj kurvplante med brede, tornede og ...
 • martsviol: 5-10 cm høj plante der om foråret har blåviolette, ...
 • melon: krybende plante med fligede blade, gule blomster o ...
 • merian: op til 60 cm høj plante med små hvide blomster og ...
 • milturt: op til 20 cm høj plante med næsten runde blade og ...
 • milturt: op til 20 cm høj plante med næsten runde blade og ...
 • mjødurt: op til 1 m høj plante med fligede, takkede blade o ...
 • moderplante: plante som man har skåret en stikling el. en bloms ...
 • mos: lav, grøn plante der danner et tæt, blødt tæppe, o ...
 • multebær: lav plante med hvid blomst og orangegule, brombærl ...
 • multebær: lav plante med hvid blomst og orangegule, brombærl ...
 • musehale: 3-10 cm høj plante med små gulgrønne blomster; ved ...
 • museurt: op til 30 cm høj plante der er lodden og grålig på ...
 • mynte: op til 60 cm høj plante der bruges som krydderurt ...
 • mælde: op til 1,5 m høj plante med fligede, trekantede bl ...
 • nasturtie: klatrende el. krybende plante med orangerøde el. g ...
 • natlys: op til 1 m høj plante med oprette, behårede stængl ...
 • nellike: plante med lange, ranke stilke, smalle, blågrønne, ...
 • nellikerod: flerårig plante med små blomster hvis grifler ved ...
 • nyserod: flerårig plante med store, fligede blade og røde, ...
 • nytteplante: plante som mennesker (direkte) udnytter og evt. dy ...
 • nælde: plante med takkede, parvis modstillede blade, unds ...
 • nøgen jomfru: giftig plante med 15 cm høje, hvide og lysviolette ...
 • nøgen jomfru: giftig plante med 15 cm høje, hvide og lysviolette ...
 • oksetunge: 30-80 cm høj plante med hår på stængel og blade og ...
 • olieplante: plante hvoraf man kan udvinde olie el. fedt
 • olieplante: plante med stærkt fligede blade og med frugter i f ...
 • oregano: op til 40 cm høj plante som har små lyslilla bloms ...
 • orkidé: enkimbladet plante som ofte lever i symbiose med s ...
 • pebermynte: plante af hvis blade og skud man udvinder pebermyn ...
 • peberrod: plante med hvide rødder der smager meget stærkt, o ...
 • pengeurt: 10-50 cm høj plante med aflange blade, små hvide b ...
 • perikum: 30-60 cm høj plante med parvist modstillede blade ...
 • persille: op til 50 cm høj, toårig plante hvis blade (og bla ...
 • persillerod: toårig plante med små grønlige skærmblomster og en ...
 • petunia: plante med farvestrålende, trompetformede blomster
 • petunia: plante med farvestrålende, trompetformede blomster
 • pileurt: plante med smalle, spidse blade og små hvide el. r ...
 • pimpinelle: 15-50 cm høj plante med sej, grenet stængel og med ...
 • porcelænsblomst: hårdfør (have)plante med rosetstillede blade og sm ...
 • potentil: urt el. busk der har fligede el. takkede blade og ...
 • potteplante: plante der dyrkes i en urtepotte, især indendørs
 • pragtskær: 50-100 cm høj, opr. nordamerikansk plante med linj ...
 • prydplante: plante der dyrkes for at være til pynt, fx i en ha ...
 • pæon: plante med rodknolde, høje kraftige stængler, flig ...
 • rabarber: plante med store, brede og tykke blade på rødlige ...
 • radise: nytteplante hvis stængel forneden danner en opsvul ...
 • ramie: 1-2 m høj, flerårig plante med små grønlige blomst ...
 • ramsløg: plante med hvide blomsterskærme, lange, brede blad ...
 • ranunkel: op til 1 m høj, giftig plante med fligede blade, o ...
 • ranunkel: op til 1 m høj, giftig plante med fligede blade, o ...
 • rapsplante: (ingen definition)
 • rapunsel: flerårig urt med oprette stængler med mælkesaft, s ...
 • guldknap og rejnfan: 50-100 cm høj, krydret duftende plante med fligede ...
 • river: 15-60 cm høj plante med ru, ofte liggende stængler ...
 • roe: nytteplante hvis rod el. stængel danner en opsvulm ...
 • ruderatplante: (ingen definition)
 • runkelroe: plante som har en rodknold der rager op over jorde ...
 • runkelroe: plante som har en rodknold der rager op over jorde ...
 • ræddike: plante hvis aflange, ofte sorte rodknold bruges so ...
 • rødbede: nytteplante med glatte stængler og blade og en tyk ...
 • rødtop: plante som har rødlige blomster i toppen af stængl ...
 • rødtop: plante som har rødlige blomster i toppen af stængl ...
 • røllike: 20-60 cm høj plante med fligede el. takkede blade ...
 • rør: plante som vokser i vand el. på fugtig jord og har ...
 • salat: plante med mælkesaft, gule el. blå blomster og (br ...
 • salatplante: plante med spiselige blade der egner sig til salat
 • salturt: plante med saftfulde, saltholdige stængler, små gr ...
 • sanikel: 20-40 cm høj plante med femfligede blade og små hv ...
 • sankthansurt: 20-50 cm høj, flerårig plante med flade, kødfulde ...
 • rådplante og saprofyt: plante, bakterie el. svamp der lever af organiske ...
 • seline: op til 1 m høj plante med opret og kraftigt riflet ...
 • sennepsplante: plante hvoraf man får sennepsfrø
 • sesam: ca. 90 cm høj plante med hvide el. rødlige blomste ...
 • siv: plante som vokser i el. ved vand, og som har opret ...
 • siv: plante som vokser i vand, fx i en sump el. langs b ...
 • skabiose: plante der forekommer i mange forskellige former, ...
 • skabiose: plante der forekommer i mange forskellige former, ...
 • skarntyde: 50-200 cm høj, giftig plante der har en glat stæng ...
 • skjolddrager: 20-60 cm høj plante med smalle, parvist modstilled ...
 • skjolddrager: 20-60 cm høj plante med smalle, parvist modstilled ...
 • skovbundsplante: (ingen definition)
 • bukkar og skovmærke: 10-30 cm høj plante med smalle, spidse blade der s ...
 • bukkar og skovmærke: 10-30 cm høj plante med smalle, spidse blade der s ...
 • skovstjerne: 5-20 cm høj plante med bladene samlet i en krans o ...
 • skovsyre: 5-15 cm høj plante med hvide el. svagt rosa blomst ...
 • skyggeplante: plante der ikke tåler at vokse i fuld sol, men tri ...
 • skæne: plante som har stive, trådagtige blade og op til 7 ...
 • skær: flerårig plante med tidselagtigt udseende
 • slangehoved: 30-90 cm høj plante med stive hår på stængel og bl ...
 • slyngplante: plante med lange, svage stængler der for at holde ...
 • småplante: (ingen definition)
 • snerre: plante med firkantede stængler, bladkranse med fir ...
 • snerre: plante med firkantede stængler, bladkranse med fir ...
 • snylteplante: plante der lever på og optager næring fra andre pl ...
 • soldug: insektædende plante hvis blade har fordøjelseskirt ...
 • soldug: insektædende plante hvis blade har fordøjelseskirt ...
 • solsikke: op til 4-5 m høj plante som har en meget stor brun ...
 • sommerblomst: plante der blomstrer om sommeren, især enårig have ...
 • sommerplante: plante der blomstrer om sommeren, især etårig plan ...
 • spansk kørvel: 1-1,5 m høj plante med små hvide blomster og flige ...
 • spergel: 10-40 cm høj plante med kranse af trådlignende bla ...
 • spire: ny, spæd plante der skyder frem fra et frø el. en ...
 • spire: ny, spæd plante der skyder frem fra et frø el. en ...
 • sporeplante: plante der formerer sig ved sporer
 • springbalsamin: 30-80 cm høj, saftig plante der har store gule blo ...
 • springklap: plante med hvide el. lyslilla, korsstillede kronbl ...
 • stammoder: plante som en række af planter nedstammer fra
 • staude: flerårig, urteagtig, oftest dyrket plante
 • stenbræk: oftest lav plante som har hvide, gule el. rødlige, ...
 • stenhøjsplante: (ingen definition)
 • stenkløver: høj plante med tredelte blade og klaser af gule, s ...
 • stenurt: plante med tykke, flade blade og gule, hvide el. r ...
 • stokrose: 1,5-2,5 m høj plante med brede, grove blade og iøj ...
 • storkenæb: 15-50 cm høj plante med fligede blade, rødviolette ...
 • stormhat og venusvogn: op til 2 m høj, giftig plante med oprette, behåred ...
 • strandarve: 5-10 cm høj plante med tykke, parvist modstillede ...
 • strandasters: 15-60 cm høj plante der har tykke, smalle blade og ...
 • strandbo: op til 10 cm høj plante med runde, tynde blade og ...
 • strandløg: 80-100 cm høj plante med små hvide blomster i klas ...
 • strandløg: 80-100 cm høj plante med små hvide blomster i klas ...
 • studenternellike: 20-60 cm høj plante med smalle blade og 1-2 cm bre ...
 • studenternellike: 20-60 cm høj plante med smalle blade og 1-2 cm bre ...
 • stueplante: plante der kan trives inden døre i urtepotte
 • sukkerroe: toårig plante med en kraftig, sukkerholdig pælerod ...
 • sukkerrør: 2-5 m høj, flerårig græsart med lange, smalle blad ...
 • sukkulent: plante der har tykke, vandholdige blade, stængler ...
 • sumpplante: plante der vokser på sumpet bund el. i (lavt) vand
 • surbundsplante: plante der trives bedst i sur (kalkfattig) jord
 • svalerod: 30-90 cm høj, giftig plante med aflange, hjertefor ...
 • svaleurt: 30-80 cm høj plante med behåret stængel, fjersnitd ...
 • svinemælk: rank og kraftig plante med mælkesaft, tidsellignen ...
 • svovlrod: op til 120 cm høj plante med fint fligede blade og ...
 • svovlrod: op til 120 cm høj plante med fint fligede blade og ...
 • sylblad: sjælden, 2-5 cm høj plante som har tynde, spidse b ...
 • syre: 50-90 cm høj plante med rødlige (sjældnere grønne) ...
 • syre: 50-90 cm høj plante med rødlige (sjældnere grønne) ...
 • sæbeurt: 30-80 cm høj, flerårig plante med store lyserøde e ...
 • takkeklap: 60-125 cm høj plante med ru stængel, uregelmæssigt ...
 • tandbæger: lodden, 40-90 cm høj plante som har brede, rynkede ...
 • tandbæger: lodden, 40-90 cm høj plante som har brede, rynkede ...
 • tandrod: 30-70 cm høj plante med lilla blomster, små mørkli ...
 • tang: plante der vokser under vand, ofte en grøn el. bru ...
 • tangplante: (ingen definition)
 • te, tebusk, teplante og tesort: dyrket, kraftigt beskåret plante med savtakkede bl ...
 • tidløs: 15-30 cm høj plante der blomstrer om efteråret el. ...
 • tidsel: plante med små, spidse torne på stængler og blade ...
 • tidselplante: (ingen definition)
 • tjærenellike: 20-50 cm høj plante med rødlige blomster og en gla ...
 • tobaksplante: (ingen definition)
 • tormentil: 10-30 cm høj plante med fingrede, takkede blade, g ...
 • tornblad: plante med gule blomster og med torne på grene og ...
 • torskemund: plante med smalle blade og læbeformede blomster de ...
 • trehage: op til 60 cm høj plante med opretstående, trådlign ...
 • troldurt: plante med lange, fligede blade og rosenrøde, gule ...
 • troldurt: plante med lange, fligede blade og rosenrøde, gule ...
 • træ og trævækst: høj, mangeårig plante bestående af en tyk, hård st ...
 • tuberose: plante med knoldformet jordstængel og uregelmæssig ...
 • bellis og tusindfryd: lille plante hvis blomsterkurve består af gule ski ...
 • tårnurt: 70-100 cm høj plante med små gule blomster, lange, ...
 • udplantningsplante: plante der sælges i potter el. bakker, beregnet ti ...
 • ugræs og ukrudt: uønsket, vildtvoksende plantevækst, fx i en have e ...
 • urt: plante med overjordiske dele som ikke er træagtige ...
 • valmue: giftig plante med hvid el. gullig mælkesaft, behår ...
 • vandmelon: enårig plante med tykke, liggende stængler der bær ...
 • vandplante: plante der vokser i vand, og hvis blade befinder s ...
 • efeu og vedbend: krybende el. klatrende stedsegrøn plante med blank ...
 • efeu og vedbend: krybende el. klatrende stedsegrøn plante med blank ...
 • vedplante: plante med hårdt og træagtigt ved, dvs. træ el. bu ...
 • vejbred: plante med lange, tynde aks og modstillede el. ros ...
 • kæmper og vejbred: plante med en roset af brede, ovale blade ved jord ...
 • vibefedt: insektædende plante der lige over jorden har en st ...
 • vikke: ærteblomstret plante hvis blade er delt i småblade ...
 • vild kørvel: op til 1,5 m høj plante med furet stængel, fligede ...
 • vinterblomst: plante der blomstrer om vinteren el. i det tidlige ...
 • vintergrøn: lille urteagtig plante med stedsegrønne blade og h ...
 • gæk og vintergæk: plante med 10-20 cm høj stængel og en enkelt hvid, ...
 • viol: lav plante med blå el. lilla, ofte velduftende blo ...
 • viol: lav plante hvis blomster har fem blå, lilla el. gu ...
 • vortemælk: plante med giftig mælkesaft og en kompliceret opby ...
 • vorterod: 5-20 cm høj plante med små gule blomster, blanke, ...
 • vårsalat: plante med hele, lancetformede blade der kan spise ...
 • væddeløber: stueplante med græslignende blade i rosetter, hvid ...
 • vækst: plante, fx en urt, en busk el. et træ
 • værtsplante: plante der er levested for snyltere el. visse småd ...
 • værtsplante: plante som tilføres arvemateriale fra en anden org ...
 • yucca: flerårig stedsegrøn, palmelignende plante med hvid ...
 • ægte stormhat: ca. 1 m høj, giftig plante med oprette stængler, f ...
 • ærenpris: plante med blå, rødlige el. hvide hjulformede blom ...
 • ærteblomst: plante af ærteblomstfamilien
 • ærteplante: (ingen definition)
 • øjentrøst: 5-40 cm høj enårig plante med parvis modstillede, ...

Egenskaber

Plante og Objekt