Substantiv

rosenbusk

busk hvis blomster er roser

Placering

rosenbusk har 3 overbegreber (buskplanteorganisme)

Egenskaber

Plante og Objekt