Substantiv

vrietorn

busk el. lille træ med parvist modstillede sidegre ...

Synonymer

korsved

Placering

vrietorn har 3 overbegreber (buskplanteorganisme)

Egenskaber

Plante og Objekt